APRŪPĒTAIS DARBA UZTEIKUMS

Šis pakalpojums Jums ir vajadzīgs, ja Jūsu uzņēmums piedzīvo reorganizācijas, apvienošanas, pārņemšanas vai optimizācijas situāciju, kas saistītas ar lielāka vai mazāka darbinieku skaita samazināšanu vai arī saskaras ar situāciju, kad no konkrēta darbinieka snieguma neatkarīgu iemeslu dēļ turpmāka viņa karjeras attīstība uzņēmuma ietvaros kļūst apgrūtināta vai neiespējama un uzņēmums vēlas palīdzēt šiem darbiniekiem turpināt karjeru ārpus tā.

Piedāvājam Jums sniegt palīdzību šajā atbildīgajā un sensitīvajā procesā, realizējot pakalpojumu Aprūpētais darba uzteikums (outplacement). 
Jūsu uzņēmumam būs sekojoši ieguvumi, izrādot rūpes par darbinieku turpmāko likteni:

 • apziņa, ka uzņematies atbildību par cilvēkiem, kas ziedojuši zināmu daļu sava darba mūža Jūsu uzņēmumam, palīdzot viņiem atrast pozitīvu virzību pārmaiņu situācijā;
 • rūpes par palikušo darbinieku emocionālo noskaņojumu, iekšējo atmosfēru, motivāciju un lojalitāti uzņēmumam, kas tiešā veidā ietekmē produktivitāti;
 • darba uzteikuma procesa emocionāla un juridiska vienkāršošana — palīdz izvairīties no negatīvām emociju izpausmēm un nodrošināties pret iespējamiem juridiskiem konfliktiem ar aizejošiem darbiniekiem/ arodbiedrībām;
 • saglabāts/uzlabots uzņēmuma darba devēja tēls, kas būs jo vairāk svarīgs nākotnē, kad radīsies nepieciešamība piesaistīt jaunus darbiniekus.

 

 

 • Контакты

  Адрес: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Тел.: +371 29484646
  Е-мейл: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Реквизиты

  Единый рег. номер. 50003979901
  Конт: LV18HABA0551019317534
  Банк: AS Swedbank
  Код банка: HABALV22

^ Back to Top