KRĪŽU MENEDŽMENTS

Šis konsultāciju projekts ir nepieciešams, ja

 • grupā, struktūrvienībā vai uzņēmumā ir radies konflikts starp darbiniekiem vai darbinieku grupām;
 • darbiniekiem ir zema motivācija, apmierinātība ar darbu, spriedze  vai kāda cita problēmsituācija;
 • grupā ir parādījies „negatīvais” līderis;
 • radušos krīzes situāciju neizdodas atrisināt pašu spēkiem.  

Konsultāciju projekta rezultātā Jūs saņemat atgriezenisko saiti, krīzes cēlonis tiek novērsts un situācija tiek atrisināta. Tiek sniegtas konsultācijas un ieteikumi, kā rīkoties, lai šādas situācijas turpmāk nerastos.

 • Kontakti

  Adrese: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Tālr.: +371 29484646
  e-pasts: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Rekvizīti

  Vienotais reģistrācijas nr. 50003979901
  Konts: LV18HABA0551019317534
  Banka: AS Swedbank
  Bankas kods: HABALV22

^ Back to Top