PROJEKTU PLĀNOŠANAS SPĒLE „EKSPEDĪCIJA APKĀRT PASAULEI”

„Ekspedīcija apkārt pasaulei” ir reālā laikā notiekoša biznesa projekta plānošanas un ieviešanas simulācija, kurā dalībnieki vairākās komandās praktiski izspēlē modelētu un reālu projekta scenāriju un sacenšas viens ar otru. 

Šī spēle būs noderīga:

 

 • jauna produkta vai pakalpojuma izstrādei un ieviešanai tirgū;
 • noteikta projekta realizācijai;
 • procesu vadības uzlabošanai;
 • noteiktas funkcijas vai jomas sakārtošanai;
 • struktūrvienības sadarbības veicināšanai un attiecību veidošanai;
 • konflikta vai problēmas atrisināšanai noteikta projekta ietvaros;
 • Eiropas Savienības finansēto projektu plānošanai. 

Praktiskā darbība un plānošana spēlē mijas ar semināra teorētisko daļu – nepieciešamo zināšanu un iemaņu apguvi.

Ātrs apmācību efekts tiek panākts, izvērtējot iegūtās iemaņas un tās uzreiz pielietojot sekojošos spēles posmos. Dalībnieki starp spēles posmiem analizē savas spēlē parādītās personiskās uzvedības stratēģijas, un, nepieciešamības gadījumā, tās maina un uzlabo.

Spēles auditorija: projektu vadītāji; speciālisti; vadītāji; uzņēmuma vadības komanda; jauna projekta komanda; projekta komanda, kurai izpildes gaitā radušās problēmas; struktūrvienība; noteiktā procesā iesaistīti cilvēki.

Spēles ilgums: 1-2 dienas.

 • Kontakti

  Adrese: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Tālr.: +371 29484646
  e-pasts: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Rekvizīti

  Vienotais reģistrācijas nr. 50003979901
  Konts: LV18HABA0551019317534
  Banka: AS Swedbank
  Bankas kods: HABALV22

Copyright ©2013. "PersonalaRisinajumi.lv" all Rights Reserved. Developed by Effis
^ Back to Top