EFEKTĪVA VADĪTĀJA ABC

Šis seminārs ir īpaši veidots jaunajiem vadītājiem. Semināra laikā dalībnieki veido izpratni par vadītāja lomām un attīsta būtiskākās veiksmīga vadītāja pamatprasmes. Apgūtās zināšanas un tehnikas palīdz individuālā snieguma uzlabošanā, problēmu risināšanā un darbinieku motivēšanā. Šīs tehnikas palīdz arī pašam semināra dalībniekam atklāt sevī slēptos resursus, lai tos izmantotu noteiktu mērķu sasniegšanā. Seminārs ir balstīts uz sevis apzināšanos un dažādu praktisko iemaņu trenēšanu. Ar dažādu uzdevumu un vingrinājumu palīdzību tiek analizētas, attīstītas un pilnveidotas katra dalībnieka spējas un prasmes, notiek diskusijas, tiek saņemti citu dalībnieku novērojumi un ieteikumi, kā arī tiek sniegta atgriezeniskā saite no pasniedzējas. Apmācības notiek pozitīvā, iedvesmojošā gaisotnē un ļauj labi justies ikvienam dalībniekam. 

 • Kontakti

  Adrese: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Tālr.: +371 29484646
  e-pasts: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Rekvizīti

  Vienotais reģistrācijas nr. 50003979901
  Konts: LV18HABA0551019317534
  Banka: AS Swedbank
  Bankas kods: HABALV22

Copyright ©2013. "PersonalaRisinajumi.lv" all Rights Reserved. Developed by Effis
^ Back to Top