ELASTĪGĀ DARBA SISTĒMAS IEVIEŠANA UZŅĒMUMĀ

Elastīgā darba būtība ir sniegt darbiniekam zināmu brīvību, iepriekš vienojoties, kā darbs tiks darīts, kāds būs darba grafiks un sadarbība ar citiem kolēģiem. Darba devējs elastīgā darba ietvaros nosaka dažādus ierobežojumus, piemēram, minimālo un maksimālo stundu skaitu katru dienu, kā arī vienojas par laiku, kurā visi darbinieki ir uz vietas uzņēmumā. 

Elastīgs darbs ir piemērojams gan noteiktiem cilvēkiem, gan dažādiem amatiem, gan arī visam uzņēmumam kopumā. Pakalpojuma ietvaros izvērtēsim elastīgā darba ieviešanas iespējas un noteiksim kritiskos faktorus Jūsu uzņēmumā, izstrādāsim vadlīnijas un vienotus elastīgā darba principus, iepazīstināsim vadītājus un darbiniekus ar elastīgā darba priekšrocībām un nosacījumiem, kā arī sagatavosim visu ar elastīgā darba ieviešanu saistīto nepieciešamo dokumentāciju (procedūras, noteikumus, vienošanās, darba izpildes novērtēšanas kritērijus u.tml.)

Ir izpētīts, ka tie darba devēji, kas piedāvā darbiniekiem iespēju strādāt elastīgu darbu:

 • paaugstina savu konkurētspēju darba tirgū;
 • spēj noturēt uzņēmuma talantus;
 • piesaista labākus darbiniekus;
 • paaugstina esošo darbinieku apmierinātību ar darbu;
 • veicina lojalitāti uzņēmumam, pazemina stresa līmeni;
 • uzlabo darbinieku darba sniegumu. 

 

 

 • Kontakti

  Adrese: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Tālr.: +371 29484646
  e-pasts: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Rekvizīti

  Vienotais reģistrācijas nr. 50003979901
  Konts: LV18HABA0551019317534
  Banka: AS Swedbank
  Bankas kods: HABALV22

Copyright ©2013. "PersonalaRisinajumi.lv" all Rights Reserved. Developed by Effis
^ Back to Top