DARBINIEKU EFEKTIVITĀTE UN MOTIVĀCIJA

Šis konsultāciju projekts ir piemērots tiem, kas domā par saviem darbiniekiem – viņu labsajūtu, noturēšanu un motivēšanu, vēlas rast jaunus, inovatīvus un interesantus instrumentus, kas palīdzēs noturēt visvērtīgāko resursu – darbiniekus.

Ieviest efektivitātes principus nozīmē, pilnveidojot procesus uzņēmumā, līdz minimumam samazināt laika, darba un materiālu resursu patēriņu (izšķiešanu) un maksimāli paaugstināt produkta vērtību klienta acīs.

Konsultāciju projekta rezultātā Jūs saņemat jaunas idejas un dažādus darbinieku motivēšanas un noturēšanas instrumentus.

Mūsu lielākā vērtība ir darbinieki un tas, cik efektīvi viņi darbosies, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus, cik motivēti viņi būs un ko par savu uzņēmumu viņi stāstīs citiem, lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik labi viņi tajā jutīsies.

 • Kontakti

  Adrese: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Tālr.: +371 29484646
  e-pasts: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Rekvizīti

  Vienotais reģistrācijas nr. 50003979901
  Konts: LV18HABA0551019317534
  Banka: AS Swedbank
  Bankas kods: HABALV22

Copyright ©2013. "PersonalaRisinajumi.lv" all Rights Reserved. Developed by Effis
^ Back to Top