DARBINIEKU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMI

Labi darbinieki ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Līdz ar ekonomikas attīstību palielinās pieprasījums pēc kvalificēta un motivēta personāla. Uzņēmumiem arvien vairāk ir jādomā, kā piesaistīt un noturēt labākos darbiniekus, veiksmīgi konkurējot ar citiem uzņēmumiem tirgū.

Izmantojam mūsdienīgas metodes un izstrādājam katra konkrētā klienta vajadzībām piemērotu darbinieku apmierinātības noteikšanas metodiku. 

Parasti darbinieku apmierinātības pētījumos tiek noskaidrotas uzņēmuma vājās un stiprās puses attiecībās ar darbiniekiem, kā arī citi svarīgi personāla vadības jautājumi. Pētījuma rezultātā tiek sniegti ieteikumi personāla vadīšanai, noteiktas prioritātes darbinieku motivēšanā un noturēšanā.

 • Kontakti

  Adrese: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Tālr.: +371 29484646
  e-pasts: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Rekvizīti

  Vienotais reģistrācijas nr. 50003979901
  Konts: LV18HABA0551019317534
  Banka: AS Swedbank
  Bankas kods: HABALV22

Copyright ©2013. "PersonalaRisinajumi.lv" all Rights Reserved. Developed by Effis
^ Back to Top