KOUČINGS

Ar koučinga palīdzību var atklāt cilvēka stiprās un vājās puses, lai tās efektīvāk izmantotu noteikta mērķa sasniegšanā. Klientam netiek sniegtas gatavas atbildes vai risinājumi, jo tās vienmēr ir viņā pašā, līdz ar to arī tieši klients pats uzņemas atbildību par to, kā un vai viņa izvirzītais mērķis tiks sasniegts. Mēs palīdzam meklēt atbildes sevī. Parasti tās ir viena līdz četras koučinga sesijas ar klientu, kur katra ilgst 1-2 stundas. 

Piedāvājam šādus koučinga veidus:

 • individuālais koučings – tiek piedāvāts gan vadītājiem, gan darbiniekiem;
 • karjeras koučings – tiek piedāvāts ikvienam, kurš vēlas saprast savus mērķus, karjeras virzību vai meklē jaunus apvāršņus;
 • grupas koučings – tiek piedāvāts komandām, darba grupām, struktūrvienībām dažādu jautājumu risināšanā;
 • projekta koučings – tiek piedāvāts projektu vadītājiem efektīvākai projekta realizācijai – kā uzsākt, veidot un paveikt projektu.

Šis pakalpojums Jums ir nepieciešams, ja vēlaties paši saviem spēkiem risināt sekojošas situācijas:

 • ja saskarieties ar grūtībām un gribat efektīvāk atrisināt kādu problēmsituāciju;
 • uzņēmumā paredzamas pārmaiņas;
 • uzņēmumā ir jauni darbinieki vai darbiniekiem nākas veikt jaunus pienākumus;
 • jūtaties nonācis strupceļā.
 • Kontakti

  Adrese: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Tālr.: +371 29484646
  e-pasts: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Rekvizīti

  Vienotais reģistrācijas nr. 50003979901
  Konts: LV18HABA0551019317534
  Banka: AS Swedbank
  Bankas kods: HABALV22

Copyright ©2013. "PersonalaRisinajumi.lv" all Rights Reserved. Developed by Effis
^ Back to Top