DARBA DEVĒJA TĒLS

Darba devēja tēls jeb zīmols palīdz raksturot, kāds ir darba devējs darba ņēmēju skatījumā un kādu to vēlas veidot un uzturēt konkrētais darba devējs, lai atšķirtos no citiem darba devējiem un paaugstinātu savu konkurētspēju.

Tieši uzņēmuma tēls lielā mērā nosaka un ietekmē uzņēmuma darbības efektivitāti. Ja tas ir veiksmīgs, uzņēmumam ir daudz klientu un lielas iespējas īsā laika sprīdī piesaistīt jaunus. Līdzīgi ir ar darba devēja tēlu – tas, kādi mēs esam kā darba devēji savu darbinieku skatījumā, ļauj mums noturēt savus labākos censoņus, kā arī piesaistīt jaunus. Šodien, kad darba tirgus situācija ir saspringta, tas ir īpaši svarīgi. 

Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 • uzņēmuma vīzijas, misijas, stratēģijas, vērtību izstrāde;
 • sevis kā darba devēja izvērtēšana;
 • psiholoģiskā klimata izpēte un darbinieku apmierinātības noteikšana;
 • organizācijas kultūras izstrāde, ieviešana un komunikācija.

Šis pakalpojums ir nepieciešams tiem uzņēmumiem, kas domā par sevi kā labu un atbildīgu darba devēju, vēlas samazināt izmaksas, kuras būtu jāinvestē jaunu darbinieku piesaistē un novērst zaudējumus, kas rastos, ja darbinieki izvēlētos uzņēmumu atstāt. 

Izvēloties kādu no šiem pakalpojumiem, jūs rezultātā saņemat atgriezenisko saiti par esošo situāciju un darbību plānu „Darba devēja tēla” veidošanai. 

 • Kontakti

  Adrese: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Tālr.: +371 29484646
  e-pasts: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Rekvizīti

  Vienotais reģistrācijas nr. 50003979901
  Konts: LV18HABA0551019317534
  Banka: AS Swedbank
  Bankas kods: HABALV22

Copyright ©2013. "PersonalaRisinajumi.lv" all Rights Reserved. Developed by Effis
^ Back to Top