Konsultante un projektu vadītāja Veldze Aleksandrova

Veldze ir augstas kvalifikācijas speciāliste ar 10 gadu pieredzi personāla vadības jomā. 

Viņas kompetencē ietilpst:

 • Personāla atlases nodrošināšana visu līmeņu pozīcijām
 • Personāla vadības funkciju audita veikšana un korektīvo darbību plāna izstrādāšana un konsultēšana par to realizāciju
 • Personāla vadības politiku izstrāde
 • Reorganizācijas plānu izstrāde un konsultēšana par to īstenošanu
 • Efektīvas personāla lietvedības sistēmas izstrāde un konsultēšana par tās ieviešanu praksē
 • Motivācijas sistēmas izstrāde uzņēmumā vai esošās sistēmas izvērtēšana un pilnveidošana
 • Darbinieku pasākumu organizēšana

Savu profesionālo pieredzi personāla jomā Veldze ir ieguvusi strādājot gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos, tādos kā AS „Transporta un sakaru institūts”, AS „Swedbank” un SIA „TNT Latvia”. 10 gadu laikā ir realizēti ļoti daudzi veiksmīgi projekti personāla atlasē, personāla funkciju izvērtēšanā un nepilnību novēršanā, personāla politikas izstrādē un to ieviešanā, kā arī ir izveidotas vai pilnveidotas personāla lietvedības sistēmas, plānoti un realizēti reorganizācijas projekti un izstrādātas darbinieku motivācijas sistēmas. Veldzes sirdslieta ir darbinieku pasākumu organizēšana sākot no idejas un to detalizētas plānošanas un īstenošanas.

Veldzei ir bakalaura grāds Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē, kā arī maģistra grāds Personāla vadībā, kas iegūts Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā.

Veldzi raksturo tādas īpašības kā apzinīgums, centība, sistemātiskums un radošums.

Brīvajā laikā Veldze aizraujas ar salsas deju, nūjošanu un ceļošanu.

 • Kontakti

  Adrese: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Tālr.: +371 29484646
  e-pasts: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Rekvizīti

  Vienotais reģistrācijas nr. 50003979901
  Konts: LV18HABA0551019317534
  Banka: AS Swedbank
  Bankas kods: HABALV22

Copyright ©2013. "PersonalaRisinajumi.lv" all Rights Reserved. Developed by Effis
^ Back to Top