½ dienas seminārs „Darba un dzīves līdzsvars”

Šis seminārs ir domāts gan vadītājiem, gan viņu padotajiem un  ir par to, kā atrast līdzsvaru starp darbu un pārējām dzīves jomām. Dodot priekšroku tikai darbam, mēs riskējam pazaudēt visu – dzīvē sāk zust krāsas, mazinās darba prieks, tam seko motivācijas trūkums un ... parādās prasības - pēc lielāka atalgojuma, īsākām darba stundām, speciāliem apstākļiem... 

Kursa ietvaros tiek sniegta gan teorētiskā informācija, gan praktisku vingrinājumu komplekss. Papildus tiek sagatavota un pasniegta  tieši Jūsu uzņēmuma darbiniekiem domāta informācija, kura parāda Jūs kā atbildīgu un draudzīgu darba devēju un paaugstina darbinieku lojalitāti uzņēmumam.

 • Kontakti

  Adrese: Dzirnavu iela 57a-712, Rīga, LV-1010
  Tālr.: +371 29484646
  e-pasts: dzintra@personalarisinajumi.lv

 • Rekvizīti

  Vienotais reģistrācijas nr. 50003979901
  Konts: LV18HABA0551019317534
  Banka: AS Swedbank
  Bankas kods: HABALV22

Copyright ©2013. "PersonalaRisinajumi.lv" all Rights Reserved. Developed by Effis
^ Back to Top